اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شوک بزرگ مقاومت یمن به امارات / أبوظبی در بهت و حیرت فرو رفت