صحبتهای جنجالی سید جواد هاشمی در خاکسپاری آرمان عبدالعالی + فیلم

صحبتهای جنجالی سید جواد هاشمی در خاکسپاری آرمان عبدالعالی + فیلم