اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آنهایی که حجاب درستی ندارند هم دنباله روی امثال مسیح علینژاد و ربع پهلوی نیستند