اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طالبان فرجامی ندارد و مردم افغانستان به عقب برنمی‌گردند