اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عموپورنگ در واکنش به خبر ازدواجش به سیم آخر زد/