بیانیه طالبان درباره درگیری امروز در سیستان و بلوچستان

بیانیه طالبان درباره درگیری امروز در سیستان و بلوچستان