فریدون عباسی: آلودگی هوا پدیده‌ای طبیعی است

فریدون عباسی: آلودگی هوا پدیده‌ای طبیعی است