سخنگوی کاخ سفید: هدف پایبندی ایران به توافق هسته ای است

سخنگوی کاخ سفید: هدف پایبندی ایران به توافق هسته ای است