اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طوفان شن زندگی 37 ساکنان روستای ریگان را سیاه کرد