در جلسه روز سه‌شنبه کارگروه رفع تحریم‌ها در وین چه گذشت؟

در جلسه روز سه‌شنبه کارگروه رفع تحریم‌ها در وین چه گذشت؟