اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاکسی داران بدون نصب کارت واکسن بیرون نیایند