قانونگذاران آمریکایی خواستار لغو تحریم‌ها علیه ایران شدند

قانونگذاران آمریکایی خواستار لغو تحریم‌ها علیه ایران شدند