اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خاتمی «رئیس دولت اصلاحات» نامه ای سرگشاده منتشر خواهد کرد