اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یارانه نقدی حذف می شود/ کارت یارانه می آید!