اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر کار از سهم خواهی استیضاح کنندگانش خبر داد