چطور بدون هیچ ردی پیام‌های ارسال شده واتس‌اپ را حذف کنیم؟

چطور بدون هیچ ردی پیام‌های ارسال شده واتس‌اپ را حذف کنیم؟