وزیر امور خارجه چین: خواسته های ایران قابل درک است

وزیر امور خارجه چین: خواسته های ایران قابل درک است