قالیباف: دغدغه ما جز دغدغه‌های مردم چیزی نیست

قالیباف: دغدغه ما جز دغدغه‌های مردم چیزی نیست