اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف یارانه ها چه موقع کلید خواهد خورد؟