اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شافعی گنده تر از دهانش حرف زده!