حمله رحیم‌ پور ازغدی به مهدی بازرگان و روحانی!

حمله رحیم‌ پور ازغدی به مهدی بازرگان و روحانی!