علم الهدی: عده‌ای مزدور در اصفهان مردم را تحریک کردند

علم الهدی: عده‌ای مزدور در اصفهان مردم را تحریک کردند