خاطره جالب قالیباف از زمانی که فرمانده ناجا بود

خاطره جالب قالیباف از زمانی که فرمانده ناجا بود