اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی در دوما سخنرانی خواهد کرد