تعمیر تلویزیون ال جیتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانکارتن سازی

١٠ نفر به شهادت رسیدند/در حال هماهنگی برای انتقال پیکر شهدا هستیم