اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انسداد ۴۵ جاده به علت شرایط جوی و کاهش ایمنی‌