واژگونی اتوبوس در آزادراه تبریز - تهران با ۱۲ مصدوم

واژگونی اتوبوس در آزادراه تبریز - تهران با ۱۲ مصدوم