اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس جمهور جمعه مهمان مردم دیار میرزا است