اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امضای تفاهمنامه بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و گازوست رومانی