تصادف در جاده دارخوین به شادگان ۶ کشته بر جای گذاشت

تصادف در جاده دارخوین به شادگان ۶ کشته بر جای گذاشت