اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشتی فرنگی ایران به اوج قله رسیده است