عکس/ واکنش مقام اتحادیه اروپا پس از دیدن علی باقری