اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جرم محاربه مقید به نتیجه است و نه مقید به انگیزه