ناسا به چه دلیل برنامه پیاده‌روی فضانوردان را لغو کرد؟

ناسا به چه دلیل برنامه پیاده‌روی فضانوردان را لغو کرد؟