قوطی سازیجارو برقی رباتیک لیکتروکس مدلZK901شرکت قهرمان تاورتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

احمدی‌نژاد چگونه از رفیق هاشمی رفسنجانی به دشمن او تبدیل شد؟ +تصاویر