بانک‌ها مکلف به اطلاع ممنوع الخروجی به مشتریان خود شدند

بانک‌ها مکلف به اطلاع ممنوع الخروجی به مشتریان خود شدند