اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعطای نشان دکترای افتخاری دانشگاه دولتی روسیه به رئیسی