واکنش لژیونر و کاپیتان هندبال بانوان پس از جهانی شدن