تشدید شیوع کرونا در کمپ اسپرز؛ دیدارهای تاتنهام به تعویق می‌افتد؟

تشدید شیوع کرونا در کمپ اسپرز؛ دیدارهای تاتنهام به تعویق می‌افتد؟