دولت سیزدهم، میراث‌دار شاخص‌های کلان منفی

دولت سیزدهم، میراث‌دار شاخص‌های کلان منفی