مخبر: طرح‌های نیمه‌تمام احیای دریاچه ارومیه باید تکمیل شود