استفاده از نخ دندان به پیشگیری از زوال شناختی کمک می‌کند