بنزین شامل چه آلاینده‌هایی است؟

بنزین شامل چه آلاینده‌هایی است؟