لوازم يدكي مزداتولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

هنوز از آلمانی‌ها بابت نیروگاه بوشهر طلب مالی داریم