می‌توانستیم مقابل پورتو بازنده باشیم/ تیاگو گل فوق‌العاده‌ای به ثمر رساند

می‌توانستیم مقابل پورتو بازنده باشیم/ تیاگو گل فوق‌العاده‌ای به ثمر رساند