دشمن با اخلال در سیستم کارت سوخت دنبال تکرار اتفاقات آبان ۹۸ بود/ حمله سایبری با هوشمندی خنثی و مدیریت شد

دشمن با اخلال در سیستم کارت سوخت دنبال تکرار اتفاقات آبان ۹۸ بود/ حمله سایبری با هوشمندی خنثی و مدیریت شد