اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین مدال‌آور هانگژو: با همین فرمان تا المپیک می‌رویم