رییس جمهور درگذشت نوجوان غیور ایذه‌ای را تسلیت گفت