رادیو ایران و روایت سال‌ها ایستادگی با عوامل برنامه «پلاک هشت»