رئیسی انتصاب جانشین جدید رئیس ستادکل نیروهای مسلح را تبریک گفت